Program profilaktyczny "Cukierki"

Program profilaktyczny "Cukierki"

W dniach 20 -21 czerwca 2022 w klasach 3a, 3b, 3c realizowany był program profilaktyczny” Cukierki”.  W czasie zajęć warsztatowych dzieci uczyły się jak zachować dystans wobec osób nieznajomych, które mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Uczniowie ćwiczyli asertywność odgrywając scenki tematyczne. Ćwiczenia w formie zabawy angażowały wszystkie dzieci, uczyły empatii oraz nabywania umiejętności społecznych i współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym. Wszyscy z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem brali udział w zajęciach