Sukcesy naszych uczniów

.

Klasa Va zajęła 5 miejsce w Małopolsce i 14 w Polsce w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2023/2024 odbyła się XXXV edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

GRATULUJEMY!