XXI Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam!”

.

W dniach 2-3 grudnia 2022 roku Caritas zorganizowała w supermarketach zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!”.

Podczas zbiórki wolontariusze z naszej szkoły pod opieką nauczycieli zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, z których najuboższe rodziny będą mogły przygotować świąteczne posiłki.