Projekt "Latająca Akademia Przyszłości"

.

„Latająca Akademia Przyszłości” to bezpłatny projekt skierowany do dzieci z klas 1-3. Jego celem jest wzmacnianie u najmłodszych pewności siebie oraz wsparcie ich w odkrywaniu potencjału i talentów u siebie i innych. Projekt opiera się na serii 3 przygotowanych  warsztatów, które zrealizuje ze swoją klasą nauczyciel w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Obejmuje on również nauczycieli i rodziców - będą mogli wziąć udział w webinarach, konsultacjach i otrzymają dedykowane materiały. W projekcie wykorzystana jest wiedza i doświadczenia z programu „Akademia Przyszłości”, który realizowany jest od 2004 roku.