PROJEKT " OK. Ruch!"

.

Od października w naszej szkole realizowany jest projekt "Ok.RUCH". Dziewczęta z klas 7 i 8 uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych realizowanych pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Szkolnego Związku Sportowego.