"Zerówka" w Urzędzie Wojewódzkim

.

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie, dzieci z „Zerówki” wraz z opiekunami : wychowawczynią Lidią Solarz i Urszulą Stawiarską -Kurczych, na zaproszenie Wojewody Małopolskiego - Łukasza Kmity, gościli w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Spotkali się z Mikołajem, przedstawili program artystyczny. Wszyscy bardzo zadowoleni, w „mikołajkowych” nastrojach spędzili ten dzień.