"Słodka Kawiarenka"

.

Już po raz dwunasty w Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie odbyła się Akcja charytatywna „Słodka kawiarenka‘’ – która ma przede wszystkim aspekt edukacyjno-wychowawczy. O godz. 8.00 została ona oficjalnie otwarta przez panią dyrektor Annę Gawin oraz panią wicedyrektor Renatę Glanas. W tym roku zebrana kwota ze sprzedaży ciast, pizzy i zapiekanek wynosi prawie 6.800,00 zł. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną dla miechowskiego hospicjum i doposażenie świetlicy szkolnej. To piękne przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania Rodziców i Sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. W ramach zajęć plastycznych uczniowie ozdabiali pudełka oraz wykonywali dekorację nad czym czuwały panie: Edyta Midro oraz Monika Jurkowska. Koordynatorami akcji była: pani Lidia Baranowska i Anna Gortal.