Program artystyczny klasy II c

.

Uczniowie klasy 2c zaprezentowali program artystyczny pt.,,Jesień” dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant’’, seniorów oraz podopiecznych Hospicjum w Miechowie.