KANGUR MATEMATYCZNY 2024

.

W konkursie wzięła udział liczna reprezentacja naszej szkoły w liczbie 90 uczniów.