,,Jesień” w Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant”.

.

,,Jesień” w Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant”.