WARSZTATY UMIEJĘTNEGO CZYTANIA "PANA TADEUSZA"

.

25.01.2023r. uczniowie kl. 8a i 8b uczestniczyli w warsztatach umiejętnego czytania epopei narodowej A. Mickiewicza organizowanych przez Teatr Bagatela im. Tadeusza  Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Opiekunami wycieczki byli wychowawcy: p. Dorota Małodobry i p. Mateusz Sobecki.  

        Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzenie pracowni krawieckiej, rekwizytorni, garderoby, poznanie zaplecza i sekretów teatru. Po teatrze oprowadzał nas Pan Piotr Kubic, któremu składamy serdeczne podziękowania.                                                                      Następnie odbyły się warsztaty, których celem było zachęcenie młodzieży do czytania utworu i uświadomienie uczniom, że „Pan Tadeusz” nie jest reliktem przeszłości i może być bezcennym źródłem wiedzy o czasach szlacheckich, trzeba tylko umieć go czytać.  W trakcie warsztatów uczniowie usłyszeli o wierszu sylabicznym, zademonstrowano jak poprawnie stawiać średniówkę podczas interpretacji wiersza.  Każdy uczeń miał możliwość ćwiczeń pod okiem znakomitego aktora Teatru Bagatela – p. Piotra Urbaniaka, który doskonale odnalazł się w roli prowadzącego, miał świetny kontakt z uczestnikami warsztatów, z humorem i fantazją opowiadał o zwyczajach i tradycjach szlacheckich. Uczniowie przytaczali fragmenty z lektury oraz odgrywali sceny przed widownią, dzięki czemu mogli poznać bohaterów epopei i otrzymać kilka cennych rad dotyczących odpowiedniej interpretacji tekstu.

Zdobyte umiejętności z pewnością pomogą uczniom w zrozumieniu dzieła i zapamiętaniu jego fragmentów. Będą także nieocenioną pomocą w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

                                                                                                                                  Wiktoria Kowalczyk - klasa 8b