Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Miechowie

ul. Marii Konoponickiej 13
32-200 Miechów

Telefon:
41 383 12 59

E-mail:
sekretariat@jedynkamiechow.pl


W związku z centralizacją rozliczeń VAT, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. faktury dotyczące Szkoły Podstawowej nr 1 muszą być wystawiane na:
 

Nabywca:
Gmina Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
NIP: 6590003697

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie
ul. Marii Konopnickiej 13
32-200 Miechów
NIP: 6591433589
 


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. I Oddział w Miechowie
nr konta 32 1020 2892 0000 5602 0017 7774