WYKLUCZ WYKLUCZENIE PODSUMOWANIE PROJEKTU

.

W naszej szkole od roku prowadzimy działania w ramach Szkoły Równego Traktowania - ogólnopolskiego projektu antydyskryminacyjnego wspólnie z naszymi partnerami Biurem Wystaw Artystycznych w Miechowie, Galerią „U Jaksy” oraz Komendą Powiatową Policji w Miechowie. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Dbamy o integrację, stąd cykl zajęć warsztatowych wg scenariuszy nauczycieli pomagających łączyć klasy, grupy, dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrekcję oraz innowacje pedagogiczne przeprowadzone w klasie 1b
i 4c, mające na celu rozwijanie potencjału uczniów, ułatwianie im nauki, skuteczne komunikowanie się ze sobą i otoczeniem, wyrażanie siebie, w tym swoich emocji. Podczas debat z uczniami zidentyfikowaliśmy czynniki, które powodują wykluczenie społeczne, takie jak agresja słowna, przemoc psychiczna, fizyczna, brak wzajemnego szacunku i wypracowaliśmy sposoby i metody rozwiązywania tego typu problemów. Ważne jest uświadomienie sobie potrzeb i praw wszystkich dzieci funkcjonujących w przestrzeni szkolnej, dlatego słowem przewodnim w naszym projekcie jest EMPATIA, która pozwala zrozumieć innych i siebie. Nasza wizja wymarzonej szkoły oraz warsztaty przeprowadzane w klasach 1- 8 pomagają zrozumieć uczniom, że każdy z nas ma wpływ na swoje otoczenia, a razem w szkole możemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki, zabawy i odpoczynku.

                                                                                                                                                                                        Justyna Szlosek

                                                                                                                                                                                        Agnieszka Kołodziej

Video file