Koło dziennikarskie

.

Dziennikarki Jedynki przygotowują się do redagowania gazetki szkolnej.