Lekcje w domu

W sytuacji zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówce szkoły, udostępniamy naszym uczniom możliwość wzięcia udziału w nauczaniu zdalnym.

Materiały dydaktyczne (zadania, ćwiczenia, tematy lekcji) są publikowane przez nauczycieli za pośrednictwem aplikacji Trello w formie tablic zawierających klikalne karty z zadaniami dotyczącymi poszczególnych przedmiotów nauczania.

Dostęp do materiałów nie wymaga rejestracji ani logowania w aplikacji Trello. Przyciski "Zarejestruj się" i "Zaloguj" widoczne w prawym górnym rogu ekranu aplikacji dają jedynie taką możliwość, ale nie wymóg.

Aby zapoznać się z wszystkimi kolumnami (przedmiotami), należy scrollować stronę poziomo (w lewo lub w prawo).

 

Kliknij, aby zobaczyć tematy, zadania i komunikaty:

 

Zerówka
 


Klasy I
 


Klasy II
 


Klasy III
 


Klasy IV
 


Klasy V
 


Klasy VI
 


Klasy VII
 


Klasy VIII
 


Biblioteka / Logopeda / Pedagog / Psycholog
 


Zarządzenia i informacje Dyrektora Szkoły