Warsztaty "Jak oszczędzać wodę?"

.

22 marca w Światowym Dniu Wody klasa III b uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Miechowie w ramach realizacji zadań projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla KlimatuWarsztaty odbyły się przy udziale ZWiKu. Uczniowie wysłuchali prelekcji pana Pawła Wilka prezesa ZWiK w Miechowie dotyczącej min. o tym skąd bierze się woda w kranie oraz o jej jakości i właściwościach prozdrowotnych. Doradca ds. klimatu i  środowiska ze Starostwa Powiatowego pani Marzena Wiejak przedstawiła prezentację multimedialną pt. ”Jak oszczędzać wodę?”. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach plastycznych. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik warsztatów otrzymał orzechy piorące oraz butelkę filtrującą ufundowaną  przez projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Starostwo Powiatowe w Miechowie .

Każdy z nas ma wpływ, czasem minimalny, ale jednak istotny, na rozsądne gospodarowanie wodą. Wszyscy możemy wpływać na zachowanie dobrej jakości i czystości zasobów wodnych, zmieniając sposób, w jaki korzystamy, konsumujemy  i zarządzamy wodą w swoim życiu.