Charytatywna Dycha!

Charytatywna Dycha!

4 października 2020 r. odbył się bieg na dystansie 10 km o puchar Starosty Miechowskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.

Dochód z imprezy przekazany do Hospicjum to 6870 zł. 4990 zł zostało wpłacone na konto, 1880 zł zebrano w dniu biegu do puszek.
D Z I Ę K U J E M Y wszystkim: uczestnikom, osobom organizującym !!!!!!!!. Załączamy kolejną porcję zdjęć, tm razem start biegu.