Zaproszenie do udziału w Mistrzostwach w GMiL

.

Chcemy zachęcić uczniów do udziału w XX Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych konkursu o zasięgu międzynarodowym. Informację o Mistrzostwach w formie pdf można pobrać ze strony https://gmil.pwr.edu.pl/o-mistrzostwach

Szkoła nie zgłasza udziału zawodników, to uczniowie indywidualnie zgłaszają swój udział. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem portalu https://gmil.im.pwr.edu.pl/. To na nim zawodnicy zakładają konto i przesyłają odpowiedzi do zadań I etapu. Czas na to mają do 31.01.2024 r (do godz. 23.59). Uczestnictwo w Mistrzostwach jest płatne. Wysokość wpisowego jest uzależniona od kategorii, w której startuje zawodnik.
 

Konkurs ten, organizowany przez Politechnikę Wrocławską, już od wielu lat szeroko popularyzuje matematykę rekreacyjną i logiczne myślenie wśród uczniów, studentów oraz osób dorosłych, a także przyczynia się do wyławiania matematycznie uzdolnionej młodzieży. Przyjęta forma zawodów (od uczestników wymaga się podanie wyłącznie końcowej odpowiedzi do danego zadania i ewentualnie liczby różnych jego rozwiązań) sprzyja uczniom błyskotliwym, którzy nie zawsze dobrze radzą sobie z opisem pełnego toku rozumowania. Wyjątkowy charakter mają też same zadania - o atrakcyjnej i żartobliwej treści.
 

Konkurs podzielony jest na osiem kategorii wiekowych - od uczniów klas III szkół podstawowych (lub młodszych) - do osób dorosłych zawodowo zajmujących się matematyką lub informatyką. Uczestnicy kolejnych kategorii rozwiązują coraz więcej zadań z tej samej listy. Przykładowo, najmłodsi mają do rozwiązania pięć zadań w ciągu godziny, kolejni - na rozwiązania ośmiu zadań mają półtorej godziny zaś ostatnia szkolna kategoria, ma do rozwiązania 16 zadań w ciągu 3 godzin. Taki, niespotykany w innych zawodach, schemat pozwala uczestniczyć w zmaganiach konkursowych nie tylko samym uczniom, lecz także ich nauczycielom oraz rodzicom.
 

Konkurs jest trzyetapowy. Dwie początkowe tury zawodów mają charakter zdalny. Drugi etap odbędzie się przez Internet w dniu 16.03.2024 rw godzinach 14-17, a Finał krajowy odbędzie się na Kampusie Politechniki Wrocławskiej w dniach 25. i 26. maja 2024. Oczywiście najlepsi zawodnicy w każdej kategorii zostają nagrodzeni, a uczestnicy finału otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo. Laureaci z poszczególnych kategorii tworzą reprezentację krajową na Międzynarodowy Finał Gier Matematycznych i Logicznych. Rokrocznie reprezentacja ta odnosi znaczące sukcesy. W tym roku Finał odbędzie się w Paryżu w dniach 25-26.08.2024. Zdobywcy pierwszego miejsca w nagrodę wchodzą w skład polskiej reprezentacji, a koszty ich wyjazdu do Paryża pokrywa Organizator. Dodatkowo Jury może zakwalifikować do polskiej reprezentacji także tych zawodników, którzy uplasowali się na drugim, trzecim lub dalszym miejscu.
 

Treść zadań I etapu zamieszczone są na stronie internetowej Mistrzostw http://gmil.pwr.edu.pl/final-krajowy/zadania zaś w zakładce Archiwum można znaleźć komplety zadań konkursowych z lat ubiegłych, które mogą posłużyć do potrenowania przed Finałami.