82 rocznica wybuchu II wojny światowej

82 rocznica wybuchu II wojny światowej

20 września odbył się w naszej szkole Apel z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klasy 8c  pod opieką p. Diany Kałużnej i p. Urszuli Stawiarskiej –Kurczych w podniosły  i wzruszający sposób przedstawili najistotniejsze fakty  w dziejach ludzkości. Celem apelu było przypomnienie młodemu pokoleniu  o tragicznych  wydarzeniach z naszej historii, by tym samym  kształtować  poczucie patriotyzmu  i pamięci narodowej. Nagranie z apelu, było prezentowane przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych.