Pomoc wolontariuszy

.

W okresie Wielkiego Postu wolontariusze z naszej szkoły pomagali w sprzedaży baranków wielkanocnych w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Ofiary składane przy nabywaniu baranków wsparły działania Caritas służące dzieciom z rodzin ubogich, przede wszystkim organizację kolonii charytatywnych.