Projekt STEAM

.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie 30 listopada udała się do Urzędu Gminy i Miasta Miechów aby zaprezentować Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów Dariuszowi Marczewskiemu efekty swojej pracy w ramach projektu STEAM. Problem nad jakim pracowali uczniowie dotyczył tematu: Miejsce dobre do życia. Jak uczynić naszą miejscowość bardziej przyjazną dla mieszkańców? W swej pracy przedstawili swoją wizję hali widowiskowo-sportowej, która ma powstać przy SP nr 1, dlatego też hasłem przewodnim był zwrot: Hala Nasze Życie. Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (https://fundacjagap.pl/) przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (https://uek.krakow.pl/) oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (https://mcdn.edu.pl/). Projekt „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego