.

.

Ruszył nowy projekt „Małopolski program wspierania uczniów” Usunięto obraz.Usunięto obraz.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

dla uczniów zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z „Małopolskiego programu wspierania uczniów” współfinansowanego ze środków UE

Wnioski o stypendium można składać:

Usunięto obraz.Usunięto obraz.od dnia 16 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. Usunięto obraz.Usunięto obraz.

Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie

ul.Sobieskiego 4

a także:

1. Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU UE 2023/2024.

2. Osobiście w:

* Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

* Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52, piętro II, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

* Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,

a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM w Krakowie oraz Agendach Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Zakopanem oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/.../malopolski-program.../20232023

Adresatami programu są uczniowie zdolni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Program ten zastąpił dotychczasowe projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Regionalny Program Stypendialny” oraz „Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM” i będzie realizowany w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego w przedmiotowym projekcie w bieżącym roku szkolnym jest:

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, począwszy od klasy drugiej oraz wszystkich szkół ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024, od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r., a jego wysokość to:

* 4200 zł brutto – dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych,

* 6600 zł brutto – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych,

* 7200 zł brutto – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Łącznie w bieżącym roku szkolnym planuje się przyznać 1500 stypendiów na kwotę blisko 10 mln zł.

Warto także zauważyć, iż nowy projekt różni się w znacznym stopniu od poprzednio realizowanych.

Główne różnice polegają na:

- rozszerzeniu grupy docelowej w szkołach podstawowych o uczniów klas 2-4 i wprowadzenia dla nich wymogu osiągnięcia sukcesu w dwóch konkursach o zasięgu co najmniej gminnym,

- zniesieniu ograniczenia grupy docelowej uczniów w szkołach ponadpodstawowych wyłącznie do uczniów liceów ogólnokształcących. Możliwość udziału mają wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych zarówno liceów ogólnokształcących, techników, jak i szkół branżowych,

- zniesieniu kryterium średniej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Kryterium średniej z przedmiotów kształcenia ogólnego nie uległo zmianie,

- wprowadzeniu nowych kryteriów wynikających z priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 przeznaczonych dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ich zakres wchodzi wywodzenie się ucznia z rodziny samotnie wychowującej dziecko, posiadanie przez członka najbliżej rodziny ucznia statusu osoby niepełnosprawnej oraz uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny na który przyznane będzie stypendium.