OSTATNIE POŻEGNANIE

OSTATNIE POŻEGNANIE

„Nie umiera ten,

kto trwa w sercach

i pamięci naszej”

 

 

 

                                        Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Zdzisławy Gnutek.

                                        Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

                                        Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

                                                                                                                                    Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

                                                                                                                                    Pracownicy i Uczniowie

                                                                                                                                    Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                                                                     im H. Sienkiewicza

                                                                                                                                     w Miechowie

                                                                                                     

 

 

                                                                               Marzec 2022r.