Lekcja historii

.

W dniu wczorajszym, 16 października w naszej Szkole gościli rekonstruktorzy historyczni z krakowskiego stowarzyszenia Pospolite Ruszenie, którzy w bardzo ciekawy i niezwykle pasjonujący sposób poprowadzili lekcje żywej historii. Tematyką zajęć była 160. rocznicy Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej. Lekcje te zostały przeprowadzone w ramach projektu 1863. Powstańcom styczniowym wieczna pamięć. Mural w Miechowie. Rekonstruktorzy w niezwykle przystępny i ciekawy sposób przybliżyli uczniom, jak i dlaczego doszło do wybuchu tego najdłuższego zrywu niepodległościowego Polaków. Uczniowie dowiedzieli się także jak przebiegała bitwa stoczona na ulicach naszego miasta w lutym 1863 r. Na każdej z lekcji słuchacze mogli założyć strój powstańczy jak również dotknąć, a nawet wziąć do ręki broń jakiej używali powstańcy.