"Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym z Gminy Miechów"