Projekt "100 lekcji o atomie"

Projekt "100 lekcji o atomie"

W dniach 25 – 29 października odbyły się w naszej Szkole nietypowe lekcje chemii dla uczniów klas 7 i 8 prowadzone przez Pana dr Filipa Jędrzejka pracownika Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z Wydziału Energetyki i Paliw.

Przebieg zajęć obejmował angażujące uczniów doświadczenia i pokazy, którzy mieli możliwość obsługi profesjonalnego sprzętu dozymetrycznego. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

  • energia i jej znaczenie dla współczesnego społeczeństwa
  • promieniotwórczość wokół nas
  • energetyka jądrowa – podstawowe zagadnienia
  • bezpieczeństwo elektrowni jądrowej

Lekcje odbyły się w ramach projektu „100 lekcji o atomie”, który prowadzony jest w szkołach cyklicznie od 2016 r. przez pracowników naukowych szkół wyższych, posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu fizyki jądrowej i ochrony radiologicznej oraz doświadczenie w działalności dydaktyczno-popularyzatorskiej. Jego celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej energii i energetyki jądrowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Realizację projektu koordynuje Departament Energii Jądrowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  

W naszej Szkole nad koordynacją działań związanych z realizacją projektu czuwał Pan Mateusz Sobecki – nauczyciel chemii.