.

.

83 rocznica wybuchu II wojny światowej

Video file