Samorząd Uczniowski 2021/2022

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2021/2022 

 

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią przedwyborczą. Kandydaci przygotowali ciekawe i  oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swoich programów, między innymi : kontynuacja szczęśliwego numerka, założenie skrzynki pomysłów uczniów, dni tematyczne ( koloru, sportu, życzliwości). 

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów w skład Samorządu Uczniowskiego weszli następujący uczniowie:  

Przewodnicząca SU – Dominika Nowaczek klasa VIII d 

Zastępca przewodniczącej SU – Szymon Bazior  klasa VIII a 

Sekretarz SU – Sandra Krzyżek klasa VIII a 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.