OSTATNIE POŻEGNANIE

.

"Nie umiera ten,

kto trwa w sercach

i pamięci naszej”

 

 

                                        Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marty Miszczyk.

                                        Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

                                        Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

                                                                                                                                    Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

                                                                                                                                    Pracownicy i Uczniowie

                                                                                                                                    Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                                                                     im H. Sienkiewicza

                                                                                                                                     w Miechowie

                                                                                      Grudzień 2022 r.