Projekt Jaxa RPG

.

W dniach 3 oraz 5 października młodzież z naszej szkoły brała udział w tworzeniu scenariuszy do gry fabularnej JaxaRPG osadzonej w klimacie Outremer. Spotkanie, które odbyło się w murach Muzeum Ziemi Miechowskiej, poprowadził doświadczony twórca gier z Krakowa, członek Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Pan Łukasz Wrona wraz z żoną Urszulą. Kilkunastu uczniów klas ósmych SP nr 1 stanie się Minstrelami czyli Mistrzami Gry i pod koniec listopadzie poprowadzą rozgrywki dla swoich równieśników. Projekt pod nazwą Jaxa RPG – projekt edukacyjny w 860. Rocznicę sprowadzenia Bożogrobców do Polski został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski.