Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową klas IV -  V odbędzie się online, zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć:

Klasy IV  - 24 maja godzina 15.15

Klasy V-VIII  - 25 maja godzina 15.15

Do egzaminu na kartę rowerowa może przystąpić, każdy uczeń, który ukończył 10 lat. Egzamin składa się z części teoretycznej dotyczącej przepisów ruchu drogowego z szczególnym uwzględnieniem znajomości znaków drogowych, przepisów dotyczących pieszych i rowerzystów na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Egzamin będzie miał formę testu. Link do testu zostanie wysłany przez platformę „Teams” w dniu egzaminu danej klasy o godzinie przedstawionej w harmonogramie. Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową zgłaszają się do wychowawcy klasy.

 Imienną listę uczniów danej klasy wychowawcy prześlą do 12 maja na adres mailowy d_sepielak@interia.pl   

Przydatne linki do przygotowania się do egzaminu

https://brd.edu.pl/brd1/strony/tabele.html

https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html

https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/component/ariquiz/Quiz/1-nr1?task=edit

Uwaga! Przewiduje się możliwość poprawy egzaminu tylko jeden raz.