Konkurs plastyczny dla klas I-III

Dodane przez Admin@SP1_1 - pt., 12/04/2020 - 00:39

Konkurs plastyczny "Wymarzony prezent" dla klas I-III.


Zadaniem uczniów jest przedstawić za pomocą dowolnej techniki, przyborów plastycznych swój wymarzony prezent, może być to rysunek, rzeźba, wydzieranka. Zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail ze zdjęciem pracy i krótkim jej opisem. Dla zwycięzców przewidziane są drobne upominki.
Czekamy do 15 grudnia, prace należy wysyłać na email: igaregucka@gmail.com

 

Regulamin konkursu

 „ŚWIĄTECZNA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA ”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa nr 1  w Miechowie

II. PRZEDMIOT KONKURSU

Własnoręcznie wykonana świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa.

III. CELE KONKURSU

Propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia.

Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej.

Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.

Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

IV. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 - III

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Własnoręczne wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej w formie przestrzennej, dowolnym kształcie z zastosowaniem różnych technik. Preferowane będą prace wykonane z użyciem materiałów naturalnych. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, opiekun.

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie do dnia 11.12.2020r.  Przy wejściu do szkoły będzie znajdował się stolik, na którym można położyć pracę.

VI. OCENA PRAC

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14 grudnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły. Wręczenie nagród odbędzie się 20.01.2020r.

2. Przy ocenie ozdób Komisja zastosuje następujące kryteria: pomysłowość, nowatorskość, estetykę wykonania, walory artystyczne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Prace zostaną przekazane do Hospicjum im. bł. s. B. Jabłońskiej w Miechowie oraz zawieszone na choince szkolnej. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.