Stołówka

Stołówka szkolna zaprasza uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 13.30.

W związku z wdrożeniem programu komputerowego do rozliczania należności za wyżywienie w stołówce szkolnej, opłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto po otrzymaniu rachunku ze szkoły (druki będą wydawane od 1 do 4 dnia miesiąca), w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca.

Stołówka
Stołówka
Stołówka
Stołówka