Organizacja nauczania w klasach I-VIII od 31 stycznia 2022r.

Dodane przez doreg - pt., 01/28/2022 - 20:16

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 klasy I – IV mają zajęcia stacjonarne na terenie szkoły, natomiast uczniowie klas V – VIII realizują przedmioty  za pośrednictwem aplikacji MICROSOFT TEAMS . Zajęcia odbywają się według planu obowiązującego w szkole z zachowaniem czasu zajęć.  Zajęcia trwają 45 min.

  Odwóz każdego dnia:

I – 12.50

II – 14.00