Praca świetlicy i stołówki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Dodane przez doreg - pt., 08/27/2021 - 20:50

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPISY DO 2 września 2021 r.:

Karty zapisu dostępne na stronie szkoły (zakładka świetlica). Dokumenty należy składać wyłącznie u wychowawców świetlicy  wraz z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu.

W ramach zajęć świetlicowych opieką objęci będą tylko uczniowie klas I-III od dnia 6 września 2020 r.

Zwracamy się z prośbą, by kartę zapisu do świetlicy wypełniali najbardziej potrzebujący rodzice. Ze względu na łączenie grup klasowych świetlica to miejsce, gdzie najtrudniej będzie zachować zasady reżimu sanitarnego.

Uczniowie korzystający z odwozu szkolnego objęci są opieką świetlicową – należy złożyć kartę zapisu do świetlicy szkolnej.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA:

Zapisy na stołówkę szkolną dla klas 0-VIII do dnia 7 września 2021 r.

Uzupełnioną kartę należy przekazać wychowawcy świetlicy szkolnej (karta zgłoszenia dostępna w zakładce stołówka).

Każdorazowa nieobecność na obiedzie musi zostać zgłoszona do 8.30 rano danego dnia, jeżeli nie zostanie dokonana ta czynność będzie naliczana pełna odpłatność za posiłek.

Zgłoszenia nieobecności należy dokonać poprzez dziennik elektroniczny do wychowawcy Regucka Iga.

Cena obiadu zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu.