Organizacja nauczania w klasach I-VIII

Dodane przez doreg - śr., 05/12/2021 - 21:13

Uczniowie klas I-III w dniach 17-28.V uczą się stacjonarnie.

Uczniowie klas IV - VIII uczą się w systemie hybrydowym zgodnie z poniższym harmonogramem:

-uczniowie klas IV, V, VIII w dniach 17.V, 18.V, 19.V, 20.V uczą się stacjonarnie (w pozostałe dni uczą się zdalnie);

-uczniowie klas VI, VII w dniach 21.V, 24.V, 28.V uczą się stacjonarnie (w pozostałe dni uczą się zdalnie).

Wszystkie klasy uczą się zgodnie z planem obowiązującym od września.

W dniach 25.V, 26.V, 27.V odbywa się egzamin ósmoklasisty (w tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych).