mLegitymacja

Dodane przez doreg - śr., 10/06/2021 - 23:00

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja. Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej.

Dokument elektroniczny mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej.  Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można: potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji. Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek jego rodziców. Wniosek składa się do szkoły.

Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację rządową mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Co zrobić, aby korzystać z mLegitymacji?

  1.  Posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
  2.  Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.
  3.  Przesłać zdjęcie na adres jedynkaspm@wp.pl; dodać zdjęcie, za pomocą dziennika elektronicznego w programie Vulcan do profilu ucznia (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie JPG lub JPEG nie większe niż 5 MB. Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów  https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

                                                         Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji

 

  1. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel.
  2. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
  1. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu. Potwierdzenie uzyskujemy w dzienniku elektronicznym.

 

Ważne linki:

– Informacje ogóle o usłudze mlegitymacja  

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

– Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel 

 https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

– Informacje o usłudze mLegitymacja 

 https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

– Instrukcja instalacji mLegitymacji dla Uczniów i Studentów