Jeżdżę z głową

Jeżdżę z głową

19 naszych uczniów z klas trzecich wzięło udział w realizowanym przez gminę Miechów projekcie sportowych zajęć pozalekcyjnych „Jeżdżę z głową”. Projekt ten miał na celu zdobycie umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Zajęcia odbywały się na stoku „Sławicki Raj”.

W ramach programu „Jeżdżę z głową” uczniowie mieli zapewniony: transport, zajęcia z wykwalifikowanymi instruktorami, opiekę nauczyciela, karnety i sprzęt sportowy. Dla wszystkich uczestników była to świetna szansa na spróbowanie swoich sił w sportach zimowych dla dzieci, które w obliczu wprowadzonych obostrzeń nie mogły korzystać z zimowego szaleństwa w czasie ferii. Początkujący narciarze dzielnie radzili sobie na stoku. Z każdym dniem były ciekawsze zabawy na śniegu, radości nie było końca.

W ostatnim dniu uczestnicy programu wzięli udział w Międzyszkolnym Slalomie Narciarskim. Zawody przebiegały w radosnej atmosferze. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale.