Zajęcia edukacyjne w nadleśnictwie dla uczniów kl. II c

Zajęcia edukacyjne w nadleśnictwie dla uczniów kl. II c

Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Miechów pn. „Las i jego mieszkańcy”. Dzieci dowiedziały się o zwierzętach i roślinach jakie występują na terenach lasów w Powiecie Miechowskim. Uczestniczyły też w ognisku w Chrustach, podczas którego samodzielnie przygotowały posiłek, który bardzo im smakował.