XIV edycja Kampanii Społecznej No Promil - No Problem

No Promil - No Problem

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do XIV edycji Kampanii Społecznej No Promil - No Problem, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek" w Wieliczce. Celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana nastawienia społecznego wobec nietrzeźwych kierowców.
W ramach akcji przygotowano gazetkę informacyjną dla rodziców oraz plakaty.
Uczniowie klas VII i VIII wraz z nauczycielami i pedagogiem szkolnym przygotowali transparenty, koszulki oraz balony z logo kampanii. W dniu 05.11.2021 r. przed budynkiem szkoły i na parkingu uczniowie rozdawali ulotki edukacyjne i apelowali do kierowców o zachowanie trzeźwości za kierownicą.
Uczniowie klas 0-III wzięli udział w pogadankach nt. bezpieczeństwa podczas jazdy oraz reagowania na chęć prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
Z kolei uczniowie z klas IV-VIII na lekcjach z wychowawcą rozmawiali na temat obywatelskiego obowiązku, jakim jest reagowanie na nietrzeźwych kierowców oraz nakłanianie osób z najbliższego otoczenia do zmiany nastawienia związanego z prowadzeniem wszelakich pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych.