Projekt "Każde dziecko jest zdolne"

Projekt "Każde dziecko jest zdolne"

Warsztaty „Chcę, mogę, potrafię” w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne” rozpoczęte!

 

Trudne emocje? Stres? To już nie problem!

Będę asertywny! Umiem mówić i słuchać skutecznie!

Bez trudności komunikuję się z innymi!

W drużynie lepiej! Jak wspólnie osiągnąć sukces?

Radzę sobie z konfliktami! Umiem się uczyć!

 

Uczniowie klas I-III i IV-VIII rozwijają swoje kompetencje społeczne, kreatywność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują postawę przedsiębiorczą i rozwijają umiejętność uczenia się.

Zajęcia będą trwały do kwietnia 2022 r. Gwarantujemy dobrą zabawę!