Program profilaktyczny DEBATA

Program profilaktyczny DEBATA

W dniu 06.10.2021 klasa VII d wzięła udział w zajęciach warsztatowych w  ramach programu profilaktycznego „DEBATA”. Celem programu jest zapobieganie przedwczesnemu sięganiu po alkohol, poznanie konsekwencji picia alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie systemu wartości. Młodzież chętnie i z zaangażowaniem brała udział w DEBACIE, uczniowie wypowiadali się przytaczając argumenty, wychodzili z inicjatywą pytań i wyciągali wnioski. Mamy nadzieję że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.