Projekt "Jestem mały-wiem więcej"

Projekt "Jestem mały - wiem więcej"

W dniu 13.05.2021r. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie odbyło się podsumowanie projektu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego „Jestem mały – wiem więcej”. W projekcie wzięli udział przedstawiciele klas III.

Gośćmi uroczystości byli:

Przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego OSP dyrektor Pan Łukasz Łach,

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Pan Michał Majda,

Prezes Oddziału Powiatowego Pan Adam Domagała,

Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zenon Czekaj,

Prezes OSP Pan Mirosław Gręda,

Dyrektor SPNr1 Pani Anna Gawin, V-ce Dyrektor SPNr1 Pani Renata Glanas.

Zakończenie projektu poprzedzały szkolenia teoretyczne i praktyczne. Dzieci zapoznały się pracą i sprzętem strażackim. Na spotkaniach omówiono tematykę zagrożeń, zapoznano uczniów między innymi z zasadami udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzono symulację zgłoszenia powstałego zagrożenia. Dzieci utrwaliły numery alarmowe oraz poznały zasady działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Każdy z uczestników otrzymał mundurek strażacki i książkę „ Z nami jesteś bezpieczny”.

Wszyscy uczestnicy projektu wzorowo zdali egzamin końcowy i otrzymali certyfikaty oraz maskotkę Misia Strażaka.

Video file