Twórczość

1872 - Humoreski z teki Worszyłly, Na marne (pierwsza powieść)

1876 - 78 - Listy z podróży do Ameryki

1880 - Nowele: Niewola tatarska, Hania, Szkice węglem, Za chlebem, Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Orso, Przez stepy

1882 - Bartek Zwycięzca, Jamioł, Latarnik

1883 - 84 - Ogniem i mieczem (powieść drukowana w odcinkach w "Słowie")

1886 - Potop

1888 - Pan Wołodyjowski

1889 - Sachem (nowela), Wspomnienie z Maripozy (nowela), Ta trzecia (nowela), Sabałowa bajka

1891 - 92 - Listy z Afryki, Bez dogmatu

1893 - Pójdźmy za Nim (nowela)

1895 - Rodzina Połanieckich

1896 - Quo vadis?

1900 - Krzyżacy

1901 - List otwarty do J.C.M. Wilhelma II, króla pruskiego odezwa w związku z prześladowaniem dzieci polskich we Wrześni, drukowana w "Czasie"

1903 - 04 - Na polu chwały

1910 - Wiry

1911 - W pustyni i w puszczy

1913 - Legiony (niedokończona powieść)