Sztandar

Sztandar Szkoły powstał w 1925 r., a dnia 3 maja tegoż roku, dokonano aktu poświęcenia sztandaru przez księdza prałata Bronisława Piaseckiego. Po uroczystym poświęceniu, przy dźwiękach orkiestry strażackiej, odbył się pochód ulicami Miechowa, w którym udział brali harcerze, straż pożarna, wszystkie szkolne organizacje.

 

Inicjatorem ufundowania Sztandaru Szkoły był Józef Janczewski, który był dyrektorem w latach 1921-1949 r. Pieniądze na sztandar zdobyła ówczesna młodzież wystawiając przedstawienia ("Jasełka"), która za zdobyte pieniądze zapłaciła " Poznańskiej Wytwórni Chorągwii ", aby ta utworzyła sztandar dla szkoły. Sztandar szkolny zrobiony jest z jedwabnego materiału - adamaszku w amarantowo-białej barwie. Przedstawia po jednej stronie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem: "SWEJ KRÓLOWEJ - WIERNE DZIECI". Natomiast z drugiej widnieje orzeł polski haftowany z napisem: "SZKOŁA POWSZECHNA 1925". W drzewce sztandaru wbito 191 srebrnych i grawerowanych gwoździ, a na szczycie widnieje posrebrzany orzeł.

Sztandar istnieje tylko w jednym egzemplarzu. Otacza się go szczególnym szacunkiem. Uświetnia swą obecnością najważniejsze uroczystości szkolne, uczniowie klas pierwszych składają przysięgę na sztandar, uroczyście ślubując rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Niestety w okresie rządów komunistycznych (1944 – 1989), sztandar naszej szkoły ze względu na swoją symbolikę (wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej) nie był obecny na tych uroczystościach. Kolejni dyrektorzy szkoły z obawy przed konsekwencjami grożącymi za wystawienie sztandaru (więzienie, zwolnienie z pracy) w tajemnicy przed władzami przechowywali i przekazywali sztandar swoim następcom. Gdy tylko nadarzyła się sposobność, tj. gdy władzę w Polsce przestali sprawować komuniści i powstał demokratyczny rząd, piastująca obowiązki dyrektora szkoły pani Teresa Sepielak zorganizowała uroczystość rekonsekracji - ponownego poświęcenia sztandaru.

W dniu 3 maja 1990 r., dokładnie w 65 rocznicę pierwotnego poświęcenia, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w uroczystym pochodzie udali się do Kościoła Grobu Bożego w Miechowie, gdzie odprawiono nabożeństwo z udziałem zaproszonych gości. Mszy przewodniczył oraz poświęcenia dokonał Proboszcz miechowskiej parafii – ks. Infułat Stanisław Wesołowski.

Obecnie sztandar naszej szkoły eksponowany jest na honorowym miejscu w gabinecie dyrektora i jest obecny na wszystkich najważniejszych uroczystościach szkolnych.