Szkoła przyjazna dla sześciolatka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie, jako jedna z pięciu w Małopolsce, otrzymała certyfikat "Szkoły przyjaznej dla sześciolatka".

W tym roku szkolnym, w klasach pierwszych, naukę rozpoczęło 12 sześciolatków. Sale dla najmłodszych uczniów są usytuowane w wydzielonej części szkoły, a ich wyposażenie - dostosowane do wieku dzieci.

W salach znajdują się kąciki tematyczne. Najmłodsi mają też dostęp do szatni z indywidualnymi szafkami. Oprócz sali gimnastycznej jest też sala do zabaw i ćwiczeń korekcyjnych, w której znajduje się sprzęt z programu "Radosna Szkoła". Natomiast przy szkole jest plac zabaw i kompleks boisk.