Projekt pn. „Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów”

Projekt pn. „Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów” realizowany przez Gminę Miechów ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet 10 Wiedza i kompetencji, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 

Całkowita wartość projektu: 1 221 985,20zł
Wartość dofinansowania: 1 160 885,94 zł
Okres realizacji: 2017 - 2019

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Miechowie oraz Szkole Podstawowej w Pstroszycach.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • Podniesienie poziomu wiedzy uczniów wykazujących problemy w zakresie matematyki i przyrody,
  • Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, przyrody, informatyki oraz z zakresu programowania,
  • Doposażenie  pracowni przedmiotowych,
  • Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT,
  • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. 

Łącznie wsparciem zostanie objętych 495 uczniów oraz 49 nauczycieli.

W ramach zajęć KOŁA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW uczniowie klasy III a poznali historię bańki mydlanej, dowiedzieli się co to jest bańka mydlana,poznali przepis na domowy płyn do robienia baniek.Każdy mógł zrobić bańkę przy pomocy różnych przyborów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że największe i najładniejsze bańki robi się przy użyciu swoich rąk. /A. G./

Podczas wycieczki do Krakowa uczniowie klasy III b poznali historię powstania i produkcję  krakowskich obwarzanków. Dzieci samodzielnie wyrabiały ciasto, formowały i piekły obwarzanka.

Podczas wycieczki do Krakowa uczniowie klasy III b poznali także proces produkcji cukierków oraz samodzielnie robili lizaki.

Podczas zajęć koła młodego przyrodnika dzieci zapoznały się z procesem segregacji śmieci. Samodzielnie robiły pojemniki do segregacji odpadów. /S. P./

Trochę elektroniki - zajęcia w IIa. /E. M./

Zajęcia przyrodnicze w klasie 3c pod kierunkiem Barbary Adamskiej. Tematem zajęć był szkielet człowieka. Tematyka zajęć miała na celu uświadomienie dzieciom, jak ważny dla nas jest kręgsłup i co trzeba robić, by był sprawny przez całe życie. /B. A./

Tworzymy matematyczne gry planszowe w klasie 2a. /E. M./

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 na zajęciach organizowanych w ramach projektu „Podnoszenie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów” poznali podstawowe zasady programowania i robotyki. Umiejętności zdobyte w czasie kół zainteresowań prowadzonych przez p. D.Regucką i p.D.Sepieleka zaprezentowali podczas zajęć z mBotem i Ozobotem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. /D.S, D.R/