Pracownie komputerowe

W szkole znajdują się dwie pracownie z dostępem do internetu, w których odbywają się zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne.