Hymn szkoły

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych, jest dumna z symboli, które posiada. Oprócz sztandaru szkoły posiada własny hymn, którego autorem słów i kompozytorem melodii był nauczyciel muzyki tutejszej szkoły Roman Żebro (obecnie przebywa na emeryturze). Hymn został skomponowany 19 września 1973 r. i zatwierdzony decyzją Zespołu kierowniczego w składzie:

Mieczysław Madej - dyrektor szkoły

Wanda Kwaśniewska - z-ca dyrektora

Członkowie zespołu kierowniczego: 

Bogusław Musielewicz  

Janina Wiek

Aleksandra Kafel 

 

Ustalono słowa hymnu szkolnego w następującym brzmieniu:

"Nasze serca, myśli i czyny,

Tobie Polsko bez reszty oddamy.

I rzetelną nauką poprzemy, że te słowa nie polecą na wiatr.

Ref. Bo nasza młodość wszystkich razem

Połączy w jeden bratni krąg.

Na nas zupełnie może liczyć

Ojczyzna, szkoła i nasz dom."