Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1

Dyrektor: Anna Gawin

Wicedyrektor: Renata Glanas